Cashback actievoorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Koene Auto B.V. (verder te noemen “organisator” ) georganiseerde winactie(s)en kortingsactie(s) (verder te noemen “actie”)
2. Deelnemers kunnen deelnemen door middel van het kopen van één van de twintig vooraf door de organisator geselecteerde voorraadauto’s.
3. De trekkingsdatum vindt bij voorkeur plaats op 24 december 2015.
4. De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, de actie stop te zetten, de actie te verlengen of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
5. In het geval van/vermoeden van fraude en/of onrechtmatige beïnvloeding van de actie door de deelnemer, behoudt de organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten voor de lopende en/of toekomstige acties.
6. De actie staat onder toezicht van notaris mr A.P.M. van Commenée
7. De prijsbepaling vindt plaats door voormelde notaris in een openbare – voor ieder toegankelijke – zitting. De prijswinnaar wordt door de notaris middels loting aangewezen uit de gesloten koopovereenkomsten ter zake voormelde twintig geselecteerde voorraadauto’s.
8. De prijswinnaar geeft toestemming om voor publicitaire doeleinden ten behoeve van de organisator met naam en foto op onder meer social media bekend gemaakt te worden.
9. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
10. De organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen.
11. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van de actievoorwaarden.
12. Op elke actie welke door de organisator is opgezet, is het Nederlands Recht van toepassing.

Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de actie(s), kunt u een email sturen naar info@koene.nl