Facebook actievoorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Koene Auto B.V. (verder te noemen “organisator” ) georganiseerde winactie(s)en kortingsactie(s) (verder te noemen “actie”)
2. Deelnemers op Facebook kunnen deelnemen door middel van liken, delen (share) en reageren (comment) op het actiebericht.
3. De looptijd van de actie verschilt per actie en zal worden aangegeven in het actiebericht.
4. De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
5. Deelname aan deze actie is gratis en staat open voor een ieder.
6. In het geval van/vermoeden van fraude en/of onrechtmatige beïnvloeding van de actie door de deelnemer, behoudt de organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten voor de lopende en/of toekomstige acties.
7. De prijswinnaar(s) wordt/worden willekeurig gekozen.
8. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
9. De prijs is niet inwisselbaar voor geld, mits anders aangegeven.
10. De organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. Koene Auto verleent geen garantie op de door haar te verstrekken prijzen.
11. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van de actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer (indien het een Facebook actie betreft) akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van Facebook die onverkort van toepassing blijven naast deze actievoorwaarden.
12. Op elke actie welke door de organisator is opgezet, is het Nederlands Recht van toepassing.

Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de actie(s), kunt u een email sturen naar info@koene.nl